ỐNG ĐỒNG THAILAND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT THẢO, thiết bị vệ sinh, ống đống thái lan, ống nước PR

Trang chủ » VẬT TƯ ĐIỆN LẠNH » ỐNG ĐỒNG THÁI LAN » Ống đồng Luvata dạng cuộn

  Ống đồng Luvata dạng cuộn

 • Ống đồng LHCT dạng cuộn chất lượng cao dành cho ngành nhiệt lạnh (air-conditioning and refrigerant - ARC).
  Outer Diameter: 3/16′(4.76mm) ~ 1-1/8(28.58mm)
  Wall Thickness: 0.016′(0.41mm) ~ 0.05(1.27mm)
  Length: 15m-50m

  Standard Complied: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  Alloy no.: C12200, C1220, TP2
  Main Specification:

Ống đồng LHCT dạng cuộn chất lượng cao dành cho ngành nhiệt lạnh (air-conditioning and refrigerant - ARC).

  

Diameter/ Length(mm)

0.51

0.61

0.71

0.81

0.91

1.0

Length/ (m)

4.75

x

x

x

x

 x

x

15/100

6.35

x

x

x

x

x

x

15/100

7.94

 x

x

x

x

x

 x

15/100

9.52

 x

x

x

x

x

 x

15/100

12.7

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

15.88

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

19.05

 

 

x

v

 v

 v

15/100

22.22

 

 

x

x

x

x

15/100

 

Outer Diameter: 3/16′(4.76mm) ~ 1-1/8(28.58mm)
Wall Thickness: 0.016′(0.41mm) ~ 0.05(1.27mm)
Length: 15m-50m

 1. Standard  Complied: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
 2. Alloy no.: C12200, C1220, TP2
 3. Main Specification: 

CHAT FANPAGE
Zalo